ALGEMENE LEDENVERGADERING JKT
date_range14-03-2019

Geachte JKT leden, ouders en verzorgers,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van JKT. Deze wordt gehouden op donderdag 28 maart a.s. van 20.00 tot 22.30 in zaal Seoel van Wijkcentrum Heyhoef.

Als u geïnteresseerd bent in de agenda en bijbehorende documenten kun u een mail sturen naar: voorzitter@judoklub-tilburg.nl

De agenda en de documenten zullen zo snel mogelijk, en uiterlijk 23 maart 2019 voor 12.00 uur worden verzonden.

In deze ALV komen de de reguliere agendapunten aan bod; van onder meer de sportieve prestaties, JKT-(st)er van het jaar, en de begroting 2019
Verder zal aandacht besteed worden aan, en besluiten worden genomen over:
Extra wedstrijdtraining Judo
Contributie
Wijziging statuten
Wijziging Huishoudelijk reglement
(her)verkiezen van bestuursleden voor de functies van:
Voorzitter (vacant)
Penningmeester (herkiesbaar)
Ledenadministratie (herkiesbaar)
Algemene zaken (herkiesbaar)
Technische zaken (herkiesbaar)

Wij vinden het belangrijk om alle leden tijdens de ALV goed te informeren. Mocht u vragen hebben die u aan de ALV wil voorleggen dan kan dat uiteraard voor de ALV en in de pauze van de ALV. Het zou ons echter helpen als u de vragen zo veel als mogelijk al voorafgaande aan de ALV aan ons toestuurt. Wellicht zijn er namelijk leden met dezelfde vragen en kunnen we deze samenvoegen en beantwoorden. Dat bespaart tijd tijdens de vergadering.

Vragen kunnen ingestuurd worden via het onderstaande e-mailadres: voorzitter@judoklub-tilburg.nl

Namens het bestuur van JKT hoop ik jullie op de ALV te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Jan Blous
Dagelijks bestuur JKT