LESSEN VERVALLEN!!!
10-03-2020

Beste leden,
Zojuist is het bestuur besloten dat tot nader order alle lessen komen te vervallen.
Dit na aanleiding van het advies van de RIVM in relatie tot het coronavirus.

Het is nog niet bekend wanneer de lessen weer worden herpakt. Voor meer informatie adviseren wij je om de website en de facebook van Judo Klub Tilburg in de gaten te houden.

Bij vragen kun u altijd contact opnemen met de ledenadministratie
06-25106603
ledenadministratie@judoklub-tilburg.nl

wij bedanken jullie voor je begrip,
Namens het bestuur,
Jill Evers