CORONA UPDATE!!!
14-10-2020

14-10-2020

Beste leden,

we hebben na ons besluit om voorlopig de lessen stil te leggen verschillende reacties gehad. Deze bestreken het hele spectrum; van begrip tot weerstand. Het gedeelde element in alle reacties en bij iedereen (leden, vrijwilligers en bestuur) is het gemis aan het samen beoefenen van de sport.

We hebben ook enkele vragen gehad over hoe het zit met contributie. Daarover valt nu nog niets te zeggen. Maar we zullen hier zeker naar kijken zodra we duidelijker hebben hoe lang de periode duurt (of geduurd heeft) , en wat de uitgaven van de vereniging in die periode waren. Zoals steeds: contributie is een middel tot het doen uitoefenen van de sport, het is geen doel.

Ten slotte; na de herfstvakantie zullen we Bestuur en technische commissie opnieuw kijken naar of, en hoe we lessen voor de jeugd kunnen invullen.

Het bestuur