Uitgelicht
UPDATE ALV 2019
date_range17-03-2019

Beste JKT lid,

Tijdens de komende ALV op donderdag 28 maart wil het bestuur wijzigingsvoorstellen bespreken van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De huidige statuten dateren van eind jaren 80, iets wat voor het bestuur een reden was om deze nog eens tegen het licht te houden. De afgelopen maanden heeft het bestuur de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) nagelopen en we zijn hierbij tegen een aantal punten aangelopen die ons inzien een “update” behoeven.

De wijzigingsvoorstellen van de Statuten en de wijzigingsvoorstellen van het HR zijn als PDF bijgevoegd.
Beide voorstellen worden tijdens de ALV besproken en er zal hierover ook een stemming plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
Mireille, Hans en Jan
Interim Voorzitters JudoKlub Tilburg

U moet ingelogd zijn om deze foto's/bestanden te kunnen zien

ALGEMENE LEDENVERGADERING JKT
date_range14-03-2019

Geachte JKT leden, ouders en verzorgers,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van JKT. Deze wordt gehouden op donderdag 28 maart a.s. van 20.00 tot 22.30 in zaal Seoel van Wijkcentrum Heyhoef.

Als u geïnteresseerd bent in de agenda en bijbehorende documenten kun u een mail sturen naar: voorzitter@judoklub-tilburg.nl

De agenda en de documenten zullen zo snel mogelijk, en uiterlijk 23 maart 2019 voor 12.00 uur worden verzonden.

In deze ALV komen de de reguliere agendapunten aan bod; van onder meer de sportieve prestaties, JKT-(st)er van het jaar, en de begroting 2019
Verder zal aandacht besteed worden aan, en besluiten worden genomen over:
Extra wedstrijdtraining Judo
Contributie
Wijziging statuten
Wijziging Huishoudelijk reglement
(her)verkiezen van bestuursleden voor de functies van:
Voorzitter (vacant)
Penningmeester (herkiesbaar)
Ledenadministratie (herkiesbaar)
Algemene zaken (herkiesbaar)
Technische zaken (herkiesbaar)

Wij vinden het belangrijk om alle leden tijdens de ALV goed te informeren. Mocht u vragen hebben die u aan de ALV wil voorleggen dan kan dat uiteraard voor de ALV en in de pauze van de ALV. Het zou ons echter helpen als u de vragen zo veel als mogelijk al voorafgaande aan de ALV aan ons toestuurt. Wellicht zijn er namelijk leden met dezelfde vragen en kunnen we deze samenvoegen en beantwoorden. Dat bespaart tijd tijdens de vergadering.

Vragen kunnen ingestuurd worden via het onderstaande e-mailadres: voorzitter@judoklub-tilburg.nl

Namens het bestuur van JKT hoop ik jullie op de ALV te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Jan Blous
Dagelijks bestuur JKT

Getuigen gezocht (kamp)
date_range05-03-2019

Er is een misdaad gepleegd op de Mussenberg. Daarom hebben wij op 13-14-15 september de hulp nodig van een aantal TOP-detectives om dit op te lossen. Vanaf zaterdag 23 maart om 15.00 uur kun je je zelf inschrijven als je bent geboren in 2001 tot en met 2010. Schrijf je snel in want we hebben maar een bepaald aantal detectives nodig!!

Voor vragen kunt u mailen naar kampcommissie@judoklub-tilburg.nl

Titels en ereplaatsen op NK kata
date_range03-03-2019

Zondag 10 februari werden in Roermond de Nederlandse kampioenschappen kata gehouden. JKT'ers wisten deze dag in twee categorieën de nationale titel te pakken en daarnaast ook nog een zilveren medialle.

Hans werd alweer voor de negende keer Nederlands kampioen in het katame-no-kata, een geweldige prestatie. Ook Erik en Niels wisten de titel te pakken, maar dan in het nage-no-kata. Voor hen was dit alweer de vijfde titel. Peter kon jammer genoeg zijn Nederlandse titel van vorig jaar niet prolongeren en kreeg het zilver omgehangen in het Kodokan goshin-jutsu.

Met deze fantastische prestaties van onze JKT'ers was het weer een meer dan geslaagde dag.

Gefeliciteerd en geniet ervan!

Gevonden voorwerpen kruikentoernooi
date_range07-02-2019

Op het kruikentoernooi zijn een aantal spullen achter gebleven.  Mocht er iets bij zitten van je, dan kan je via het contact formulier(onderwerp kruikentoernooi) de spullen terug krijgen.

Foto's Kruikentoernooi
date_range04-02-2019