Uitgelicht
Inloggen website
date_range23-03-2019

Momenteel is er een vertraging op het inloggen via gmail. De mail wordt wel verzonden maar duurt iets langer voordat deze binnen is.

Gastles op de MFA
date_range23-03-2019

Vandaag hebben de leerlingen op de MFA een gastles gehad van een oud JKT trainer.
Jim heeft jaren lang lessen geven aan leden van JKT. Een aantal van die leden, zitten momenteel in de huidige trainersstaf.
Maar ondanks dat hij de laatste jaren minder bij ons op de klub is, is hij het judoën niet vergeten.

Wij willen Jim heel bedanken voor de leuke les.

U moet ingelogd zijn om deze foto's/bestanden te kunnen zien

Drie Dangraden erbij
date_range20-03-2019

Afgelopen weekend werden in sporthal Achter de Tuintjes in Gilze de Dan-examens judo gehouden. Drie van onze judoka's gingen daar op examen voor de eerste Dan. Bram, Ybe en Ilya hebben alledrie het examen met goed gevolg afgelegd en mogen nu dus, met trots, de zwarte band dragen.

Bram mocht als eerste de mat op en na de eerste paar worpen zagen ze langs de kant de examinatoren de pennen al neerleggen en genieten van het examen. De worpen volgden elkaar in hoog tempo op, maar Bram liet ze allemaal netjes en overtuigend zien. Lang hoefde de commissie dan ook niet te overleggen: Geslaagd

Ybe was als laatste op de mat aan de beurt. Waar de eerste worpen nog wat voorzichtig waren, spetterde de rest van de worpen juist. Ook bij Ybe was het voor ons langs de kant al snel duidelijk dat het goed zat. Zo ook voor de examencommissie, ook bij Ybe waren ze er snel uit: Geslaagd

De laatste JKT-er die de mat op mocht was Ilya. Extra spannend dat alle andere examens al klaar waren. Alle ogen waren dus letterlijk op Ilya gericht. Dit deerde Ilya niet en dat liet hij zien ook. Van de eerste tot de laatste, de worpen waren allemaal krachtige spetters. Net als bij Bram en Ybe, was er ook voor Ilya het verlossende woord: Geslaagd

Wij feliciteren Bram, Ybe en Ilya met deze fantastische resultaten! Het behalen van een Dangraad is een mijlpaal in ieders budocarrière. Dit is dan ook iets waar wij als vereniging, en deze toppers in het bijzonder, uitermate trots op mogen zijn.

Gefeliciteerd!!

UPDATE ALV 2019
date_range17-03-2019

Beste JKT lid,

Tijdens de komende ALV op donderdag 28 maart wil het bestuur wijzigingsvoorstellen bespreken van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De huidige statuten dateren van eind jaren 80, iets wat voor het bestuur een reden was om deze nog eens tegen het licht te houden. De afgelopen maanden heeft het bestuur de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) nagelopen en we zijn hierbij tegen een aantal punten aangelopen die ons inzien een “update” behoeven.

De wijzigingsvoorstellen van de Statuten en de wijzigingsvoorstellen van het HR zijn als PDF bijgevoegd.
Beide voorstellen worden tijdens de ALV besproken en er zal hierover ook een stemming plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
Mireille, Hans en Jan
Interim Voorzitters JudoKlub Tilburg

U moet ingelogd zijn om deze foto's/bestanden te kunnen zien

ALGEMENE LEDENVERGADERING JKT
date_range14-03-2019

Geachte JKT leden, ouders en verzorgers,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van JKT. Deze wordt gehouden op donderdag 28 maart a.s. van 20.00 tot 22.30 in zaal Seoel van Wijkcentrum Heyhoef.

Als u geïnteresseerd bent in de agenda en bijbehorende documenten kun u een mail sturen naar: voorzitter@judoklub-tilburg.nl

De agenda en de documenten zullen zo snel mogelijk, en uiterlijk 23 maart 2019 voor 12.00 uur worden verzonden.

In deze ALV komen de de reguliere agendapunten aan bod; van onder meer de sportieve prestaties, JKT-(st)er van het jaar, en de begroting 2019
Verder zal aandacht besteed worden aan, en besluiten worden genomen over:
Extra wedstrijdtraining Judo
Contributie
Wijziging statuten
Wijziging Huishoudelijk reglement
(her)verkiezen van bestuursleden voor de functies van:
Voorzitter (vacant)
Penningmeester (herkiesbaar)
Ledenadministratie (herkiesbaar)
Algemene zaken (herkiesbaar)
Technische zaken (herkiesbaar)

Wij vinden het belangrijk om alle leden tijdens de ALV goed te informeren. Mocht u vragen hebben die u aan de ALV wil voorleggen dan kan dat uiteraard voor de ALV en in de pauze van de ALV. Het zou ons echter helpen als u de vragen zo veel als mogelijk al voorafgaande aan de ALV aan ons toestuurt. Wellicht zijn er namelijk leden met dezelfde vragen en kunnen we deze samenvoegen en beantwoorden. Dat bespaart tijd tijdens de vergadering.

Vragen kunnen ingestuurd worden via het onderstaande e-mailadres: voorzitter@judoklub-tilburg.nl

Namens het bestuur van JKT hoop ik jullie op de ALV te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Jan Blous
Dagelijks bestuur JKT

Getuigen gezocht (kamp)
date_range05-03-2019

Er is een misdaad gepleegd op de Mussenberg. Daarom hebben wij op 13-14-15 september de hulp nodig van een aantal TOP-detectives om dit op te lossen. Vanaf zaterdag 23 maart om 15.00 uur kun je je zelf inschrijven als je bent geboren in 2001 tot en met 2010. Schrijf je snel in want we hebben maar een bepaald aantal detectives nodig!!

Voor vragen kunt u mailen naar kampcommissie@judoklub-tilburg.nl