Uitgelicht

UPDATE KLUBKAMPIOENSCHAPPEN!
17-03-2020

Beste leden,

Zoals eerder aangegeven hanteren wij de richtlijnen zoals die zijn voorgeschreven door de overheid en het RIVM.

Enkel wanneer alle adviezen en maatregelen volledig gevolgd worden kan de mate van besmetting ingedamd worden.

Daarom zijn wij dan ook genoodzaakt om de Klubkampioenschappen van 22 maart te annuleren.

Wij hopen op uw begrip in deze en wensen iedereen veel sterkte in de komende periode, let goed op elkaar!

Wij hopen elkaar weer snel in goede gezondheid te zien op de mat.

Bestuur JKT

UITSTEL ALV
16-03-2020

Beste leden,

Zoals u weet, staat 31 maart de jaarlijkse ALV gepland. In verband met de corona-crisis, en de roep om sociale onthouding vinden wij het niet verantwoord om deze door te laten gaan.
We willen als verenging ons steentje bijdragen aan het vertragen van de verspreiding van het virus, en het zo reduceren van slachtoffers. Bovendien zijn de vergaderfaciliteiten gesloten tot minimaal 6 april.

We hebben 2 alternatieven overwogen: een virtuele ALV, of uitstel.

Voor een virtuele ALV zien we als bezwaar dat niet iedereen beschikt over dezelfde computer-kennis en/of -middelen om dit te doen. Omdat we het belangrijk vinden om alle leden in de gelegenheid te stellen bij de ALV te zijn, zien we dit niet als een serieuze optie.

Dan blijft uitstel over.
Dat roept de vraag op hoe erg uitstel in deze is.

Om te beginnen het formele deel: het HR vereist een ALV in het eerste kwartaal van het kalenderjaar. Dat gaan we niet redden. We vinden echter dat de situatie het rechtvaardigt om van de regel af te wijken.
De statuten vereisen een ALV in de eerste 6 maanden van het kalenderjaar. We hopen dat dat wel lukt. De tijd zal het leren.

De agenda onderdelen van de ALV:

 • Financieel overzicht.
  Uitstel van de ALV verandert de stand van zaken niet. De kascontrole heeft decharge verleend en we ziet geen probleem in de financiën 2019. Daarmee zien we geen probleem in uitstel van het bespreken van dit agendapunt.
 • Mutaties bestuur.
  Mireille Hagen is bereidt aan te blijven tot de nieuwe ALV datum, en Lars Versteege helpt bij de uitvoering van de taken van penningmeester. De voordracht en verkiezing van Lars vindt plaats bij de uitgestelde ALV.
  Tot de uitgestelde ALV geen wijzigingen in WCG of voorzitterschap.
 • Er zijn een aantal onderwerpen waarbij het van belang is dat de ALV geïnformeerd wordt, discussieert en tot een besluit komt. Dit zijn onderwerpen die raken aan de kern van de vereniging: begroting 2020, wedstrijdtraining, visie, ledenaantallen.
  Aangezien van uitstel geen afstel komt, schatten wij in dat uitstel van het bespreken en besluiten over deze onderwerpen, met enkele weken of zelfs maanden, weliswaar vervelend, maar niet kritisch is.
 • Voor het waarderen van jubilarissen, de JKT v.h. jaar, en sportieve prestaties vinden wij het gepast om dit in aanwezigheid van zoveel mogelijk leden te doen. Uitstel is jammer, maar niet kritisch.

Het bovenstaande in overweging genomen hebbende, hebben we besloten de ALV van 31 maart uit te stellen tot een nader vast te stellen datum.

We wensen iedereen een goede gezondheid in deze bijzondere tijd, en hopen u allen over niet al te lange tijd alsnog te kunnen begroeten op de ALV van Judoklub Tilburg.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Mark Eurlings, secretaris.

LESSEN VERVALLEN!!!
10-03-2020

Beste leden,
Zojuist is het bestuur besloten dat tot nader order alle lessen komen te vervallen.
Dit na aanleiding van het advies van de RIVM in relatie tot het coronavirus.

Het is nog niet bekend wanneer de lessen weer worden herpakt. Voor meer informatie adviseren wij je om de website en de facebook van Judo Klub Tilburg in de gaten te houden.

Bij vragen kun u altijd contact opnemen met de ledenadministratie
06-25106603
ledenadministratie@judoklub-tilburg.nl

wij bedanken jullie voor je begrip,
Namens het bestuur,
Jill Evers

Opzoek naar fotograaf
07-03-2020

Voor de Klubkampioenschappen van 22 maart zijn wij opzoek naar iemand die het leuk zou vinden om foto's te maken van de wedstrijden. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met toernooi@judoklub-tilburg.nl

JKT VOLGT RICHTLIJNEN RIVM
07-03-2020

Beste leden. Judoklub Tilburg heeft in goed onderling overleg besloten de richtlijnen m.b.t. het Coronavirus te volgen die door het RIVM zijn afgekondigd.

Dit betekent dat wij jullie vragen om bij griep of verkoudheid NIET deel te nemen aan de lessen die wij verzorgen, maar thuisblijven om eventuele verspreiding van het virus te voorkomen.

Meer informatie vind je op deze link: https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur JKT

SUCCES OP Z-N KAMPIOENSCHAPPEN
17-02-2020

Op zondag 16 februari is Sander Boeren 3e geworden op de Zuid Nederlandse Kampioenschappen. Hiermee heeft hij zich geplaatst voor de NK onder de 18 jaar in Den Haag op zaterdag 29 februari 2020

Sander, van harte gefeliciteerd met dit resultaat en succes op het NK.

Met sportieve groet,
Judoklub Tilburg

U moet ingelogd zijn om deze foto's/bestanden te kunnen zien