Inschrijven

Alvorens je lid wordt bij JudoKlub-Tilburg kun je eerst een proefles meedoen, om te kijken of je het leuk vindt. Als je het na een proefles nog niet zeker weet, dan kun je gewoon nog twee proeflessen meedoen.

Een aanmeldingsformulier kun je vragen aan de trainer (en ook hier weer inleveren) of aanvragen bij de ledenadministratie middels een mail naar ledenadministratie@judoklub-tilburg.nl. Is er een wachtlijst op een locatie, dan moet je helaas even wachten. Je ontvangt dan van de ledenadministratie een bericht hoe lang de wachtlijst is en hoeveel de verwachte wachttijd bedraagt.

Is er geen wachtlijst, dan krijg je meteen een bericht van de ledenadministratie. Je krijgt een inschrijfpakket thuisgestuurd wat je moet invullen en je vervolgens weer in kunt leveren bij je trainer, of je kunt het opsturen naar de ledenadministratie (het postbusadres staat op je inschrijfformulier).

Je pasje wordt nu in orde gemaakt en alle administratieve gegevens worden verwerkt in het ledenbestand. De contributie-inning wordt geregeld per automatische incasso of acceptgiro.

Aanmelding bij de JBN, voor jiu-jitsu en judo verplicht, wordt door de ledenadministratie automatisch geregeld.

Contributie

Als lid kunt u deelnemen aan alle sporten binnen JKT, hiervoor wordt geen extra contributie berekend. Voorwaarde is wel dat er voor deze discipline geen wachtlijst bestaat en er ruimte overblijft voor nieuwe leden. Hiervoor is toestemming nodig van de ledenadministratie.

Eenmalige inschrijfkosten bedragen € 11,50. De eerste betaling vindt plaats via een factuur, deze ontvangt u samen met uw pasje. Dit geeft ons de tijd om de administratie te verwerken. Met ingang van het eerstvolgende kwartaal wordt het contributiebedrag geïnd per
automatische incasso.

Contributietarieven vanaf juli 2015:

  • 5 t/m 13 jaar € 42,00 per kwartaal
  • 14 t/m 17 jaar € 47,80 per kwartaal
  • vanaf 18 jaar € 57,25 per kwartaal

De contributie wordt geïnd op onderstaande data tenzij het een zondag betreft, dan een dag later. Indien u er voor kiest om met een factuur te betalen dan betaalt u per kwartaal € 2,50 administratiekosten.

  • 2 januari
  • 2 april
  • 2 juli
  • 2 oktober

Heeft u binnen het gezin en wonend op hetzelfde adres 3 of meer personen die betalend lid zijn, dan betaalt u vanaf het derde lid de helft van de contributie. De korting geldt dan voor het jongste lid/leden.

Uitschrijven

Opzeggen van het lidmaatschap bij Judoklub Tilburg kan per kwartaal middels een mail te sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@judoklub-tilburg.nl

Opzeggen moet gebeuren voor 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

Bij tussentijdse beëindiging of royement van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde contributie.

Opzegging van uw JBN lidmaatschap moet u zelf regelen, dit wordt dus niet door JudoKlub Tilburg geregeld!